Dades generals

Superfície

 • Barcelona
 • Ciutat vella
 • El Raval (integre)
 • El Raval -Sud
 • El Gòtic
 • Sant Pere, Santa Caterina
  i la Ribera
 • La Barceloneta
 • 100,8 Km2
 • 4,2 Km2
 • 1,07 Km2
 • 0.64 Km2
 • 0,80 Km2
 • 1,09 Km2
 • 1,24 Km2
Població

Barcelona
1.619.337
100%

El Raval
47.251
2,91%

Ciutat Vella
104.507
6,45%

El Raval-Sud
26.713
1,65%

El Gótic
18.530
1,14%

St Pere, Sta Caterina
i la Ribera

22.627
1,39%

La Barceloneta
16.099
0,99%

Densitat de població

Barcelona
16.065
habitants per Km2

ornament

Ciutat Vella
24.882
habitants per Km2

ornament

El Raval (integre)
44.160
habitants per Km2

ornament

El Raval-Sud
41.739
habitants per Km2

ornament

El Gótic
23.162
habitants per Km2


ornament

St Pere,
Sta Catarina
i la Ribera
20.759
habitants per Km2

ornament

La Barceloneta
12.983
habitants per Km2


ornament
Població segons sexes
 • Barcelona
 • Ciutat vella
 • El Raval (integre)
 • El Gòtic
 • Sant Pere, Santa Caterina
  i la Ribera
 • La Barceloneta
 • 770.044   47,55%
 • 54.727  52,37%
 • 25.396  53,75%
 • 10.112  54,57%
 • 11.233 49,64%
 • 7.986  49,60%
 • 52,45%  849.293
 • 47,63%  49.780
 • 46,25%  21.855
 • 45,43%   8.418
 • 50,36%  11.394
 • 50,40%  8.113
Població immigrant
 • Barcelona
 • Ciutat vella
 • El Raval (integre)
 • El Raval-Sud
 • El Gòtic
 • Sant Pere, Santa Caterina
  i la Ribera
 • La Barceloneta
 • 282.794   17,46%
 • 43.070  41.21%
 • 22.264  47,11%
 • 10.996  41,16%
 • 8.006  43,20%
 • 8.155  36,04%
 • 7.986  28,85%

Dades extretes del Departament d'Estadística de l´Ajuntament de Barcelona
departament de territoti ajuntament de Barcelona foment ciutat vella
mapa web - Informació legal